Auxil AS
Ingen eksperter - kun kompetanse!


MAT100


Kortnavn: MAT1100

Beskrivelse: Dette er det første matematikkurset som gis på høgskoler og universiteter, både i Norge og i utlandet.

Hvem kurset er egnet for: Kurset er beregnet for alle som ikke har mulighet til å følge ordinær undervisning på høgskole eller universitet. Kurset er også første del av tre matematikkurs som er en del av lektorutdanningen i matematikk ved flere læresteder i Norge. Hvis det er lenge siden du har studert matematikk, og ønsker å ta dette opp igjen vil dette gi en mykere start. Vi antar at de fleste som vurderer dette kurset vil være voksne personer og vi har derfor inkludert moduler som plasserer all matematikk i et historisk og forskningsmessig perspektiv – for å motivere voksne personer. Vi antar også at elevene vi være svært presset på tid, og derfor vil det bli lagt mye vekt på å gi eksamenstips for å løse oppgaver på eksamen – raskest mulig. Deler av pensum som ikke er sentralt på eksamen vil få mindre fokus.

Hva oppnår du med å ta dette kurset?: Skal du gå videre til å bli ingeniør, forsker, kjemiker, biolog e.l.  eller vurderer du å skaffe deg undervisningskompetanse i matematikk så er dette det startkurset for deg.

Oppbygning: tallsystemer, kompleks matematikk, kontinuitet, derivasjon, ekstremalanalyse, integrasjon, matriser, vektorer

Forkunnskaper: Tilsvarende R1 og R2

Ansvarlige for kurset: Knut Waagan, Per-Helge Aurdal

Eksamen og eksamenspåmelding: Det er eksamen to ganger i året. Du melder deg opp til eksamen f.eks. via UiO’s studentsider det semestret du vil ta eksamen.

NB! Du har bare tre forsøk totalt, og vent med å melde deg opp til du har fått anbefaling til det fra faglærer.

Forutsetninger om å få melde seg opp til eksamen: For å få melde deg opp til eksamen må du være kvalifisert for å studere realfag. Det er flere godkjente kombinasjoner, men vi anbefaler at du tar R1 og R2. Er det lenge siden du har tatt R1 og R2 kan vi foreslå at du tar en oppfriskning av pensum her. Elever som kjøper MAT1100-kurset og etterpå ser at de trenger R1 og eller R2, vil få disse til halv pris.

Pris: Nettkurset koster kr 9.600,-  og betales ved påmelding.  Det er lovbestemt 14 dagers angrefrist ved bestilling.

Tilgangstid: 18 mnd. Det kan avtales lengre tilgang for et mindre beløp, men merk at pensum kan endre seg om det går lang tid fra starten til man går opp til eksamen.

Lærebøker og materiell: Kalkulus av Tom Lindstrøm, Flervariabelanalyse, Matematisk formelsamling, sett med passer, linjal, transportør, kalkulator. Lærebøkene skaffes enklest via www.ark.no .

Obligatoriske oppgaver: I tillegg til oppgaver/quizer i hver studieenhet vil det være to obligatoriske oppgaver pluss en prøveeksamen.  Det vil bli gitt mulighet til å prøve seg på flere eksamensoppgaver.

Vanlig framgangsmåte: Tar kurset over lengre eller kortere tid enn et normalt skoleår, leverer obligatoriske innsendinger/oppgaver – og melder seg opp til eksamen når man kjenner seg trygg på at man står med ønsket karakter.