Auxil AS
Ingen eksperter - kun kompetanse!


Matte i Farta

Kortnavn: MiF

Beskrivelse: Dette er ett forkurs i matematikk som sjekker hvor du er samtidig som du får øve på dine evt. huller. Om det er lenge siden du har hatt matte på skolen eller du føler du har glemt det meste så er dette kurset for deg. Mange tror de kan lite, men ofte skal det bare noen få grep til for å få kontroll over det man mangler for å kjøre videre..

Hvem kurset er egnet for: Personer som vurderer å ta 1P, S2 eller R2.

Hva oppnår du med å ta dette kurset?: Skalte grunnkurset for deg. Bestått S1 er forutsetning for opptak på mange studier.

Oppbygning: Aritmetikk og Algebra

Forkunnskaper: Ingen.

Ansvarlige for kurset: Atle Hermann Bentzen og Per-Helge Aurdal.

Eksamen og eksamenspåmelding: Det er ikke eksamen, men det er en avsluttende test som gir et vitnemål. Du har ubegrenset antall forsøk.

Forutsetninger for å få melde seg opp til eksamen: Ingen.

Pris: Nettkurset koster kr 4.900,-  og betales ved påmelding.  Det er lovbestemt 14 dagers angrefrist ved bestilling.

Tilgangstid: 18 mnd. Det kan avtales lengre tilgang for et mindre beløp.

Lærebøker og materiell: …..(siste fra ungdomsskolen?), Gyldendals formelsamling i matematikk, sett med passer, linjal, kalkulator. Lærebøkene skaffes enklest via www.ark.no

Obligatoriske oppgaver: I tillegg til oppgaver/quizer i hver studieenhet vil det være to obligatoriske oppgaver pluss en prøveeksamen. 

Vanlig framgangsmåte: Tar kurset FØR man går over på 1P, S1 eller R1 for å kunne fokusere optimalt det man lærer der.