Auxil AS
Ingen eksperter - kun kompetanse!


S1

Beskrivelse: Dette er matematikkurset fra videregående skole for deg som trenger matematikk i videre studier, men som ikke har tenkt å gå veien om realfag. Godt egnet for medisin, økonomi og statsvitenskap.

Hvem kurset er egnet for: Personer som trenger kurset, men som ikke er spesielt interessert i matematikk. Sliter du med motivasjonen anbefaler vi tilleggsmoduler, som ikke er pensum, men som plasserer det du lærer i et kulturhistorisk perspektiv. Trenger du en svært god karakter, anbefaler vi å gjøre flest mulig frivillige quizer og eksamensoppgaver.

Hva oppnår du med å ta dette kurset?: Skal du bli økonom, lege, statsviter e.l. så er dette grunnkurset for deg. Bestått S1+S2 er forutsetning for opptak på mange studier.

Oppbygning: Algebra, funksjonsanalyse, sannsynlighet, lineær optimering

Forkunnskaper: Kurset 1P eller 1T fra videregående – dvs noe algebra og funksjoner. Det er lagt inn en test i starten om du har nok grunnkunnskaper.

Ansvarlige for kurset: Kåre Erlend Jørgensen og Stein A. Dahl.

Eksamen og eksamenspåmelding: Det er eksamen to ganger i året. Du melder deg opp til eksamen via www.PrivatistWeb.no i begynnelsen av september eller januar. Du har ubegrenset antall forsøk.

Forutsetninger for å få melde seg opp til eksamen: Ingen.

Pris: Nettkurset koster kr 7.900,-  og betales ved påmelding.  Det er lovbestemt 14 dagers angrefrist ved bestilling.

Tilgangstid: 18 mnd. Det kan avtales lengre tilgang for et mindre beløp, men merk at pensum kan endre seg om det går lang tid fra starten til man går opp til eksamen. Det har de siste årene vært et press mot å legge enda mer vekt på bruk av verktøy som GeoGebra på eksamen.

Lærebøker og materiell: Matematikk S1 (Aschehoug) eller lignende, Gyldendals formelsamling i matematikk, sett med passer, linjal, kalkulator (Casio eller TEXAS). Lærebøkene skaffes enklest via www.ark.no.

Obligatoriske oppgaver: I tillegg til oppgaver/quizer i hver studieenhet vil det være to obligatoriske oppgaver pluss en prøveeksamen.  Det vil bli gitt mulighet til å prøve seg på flere eksamensoppgaver om du sikter mot en bestemt karakter.

Vanlig framgangsmåte: Tar kurset over lengre eller kortere tid enn et normalt skoleår, leverer obligatoriske innsendinger/oppgaver – og melder seg opp til eksamen når man kjenner seg trygg på at man står med ønsket karakter.

n og eksamensp�5��h.