Auxil AS
Ingen eksperter - kun kompetanse!
 

Hvordan lærer man noe?

Det man vet om læring i dag er at det kun er 4 ting som betyr noe:

1) Det må være minst mulig stress og press. Opplever man stress under læring så tapper det hjernen for sukkerarter som skulle vært brukt til lagring av ny kunnskap.

2) Alle mennesker er sosiale dyr. Vi trenger noen å identifisere oss med på vårt nivå for at læring skal fungere effektivt.

3) Vi trenger å oppleve at vi mestrer noe. Når du jobber med oppgaver du behersker forbedres hjernens evne til å ta inn ny kunnskap

4) Du må få drive med aktiviteter tilpasset det du kan. Dvs. å øve på ting som bygger på kunnskap du har huller i er bortkastet tid.

Er disse 4 tingene oppfylt, så trenger du bare å sette deg et mål så vil du lykkes.


Hva med intelligens og dårlige anlegg for matte?

I Norge i dag går 28% ut av skolen med mangelfulle mattekunnskaper. I Singapore kun 2% og der har man virkelig elever fra forskjellige etniske og sosiale grupper. 

1) Intelligens har ingen mening for å lære matte, kun de 4 punktene som er nevnt over.

2) Maksimalt 2% av alle elever kan ha "et eller annet" som gjør at de ikke vil lykkes med matte. Du er ikke i risikogruppen siden du greier å lese denne teksten.


Hvordan lærer jeg matte hos Auxil?

1) Som fersk elev anbefaler vi at du tar en "diagnostisk" test for å få oversikt over dine mulige kunnskapshull. 

2) Så trenger vi å vite hva ditt mål er. Vil du bare bestå 1P eller vil du ta S2 med best mulig karakter? 

Vi lager et opplegg for deg slik at du både ser hva du trenger å bruke av tid på å nå ditt mål og kjenner deg trygg på at du lykkes.

Vårt mål er at DU skal lykkes med DITT mål.